Μητροπολίτου Μεθοδίου 3, Κέρκυρα
E. stirizo@eleannakaloudi.gr
T. 26610 43563 | 6944 712360

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, μια επιστημονικώς τεκμηριωμένη διαδικασία αλληλεπίδρασης, με στόχο μια πιο ικανοποιητική ζωή για τον συμβουλευόμενο.

Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, μια επιστημονικώς τεκμηριωμένη διαδικασία αλληλεπίδρασης, με στόχο μια πιο ικανοποιητική ζωή για τον συμβουλευόμενο.

Αφορά μόνο άτομα που έχουν ψυχολογικά προβλήματα;

Αφορά κυρίως άτομα που έχουν συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες (άλλωστε ο όρος «πρόβλημα» παραπέμπει σε κάτι παθολογικό και όχι πάντοτε αντιπροσωπευτικό) και που ορισμένα ζητήματα που συντρέχουν στην καθημερινότητά τους, ενδέχεται να τους επιφέρουν συναισθηματική δυσφορία.

Τι κερδίζει κανείς αν καταφύγει στην Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας;

Μια πιο ικανοποιητική ζωή, μια καθημερινότητα πιο κοντά σε ό,τι έχει ανάγκη και ό,τι επιδιώκει. Καλύτερη σχέση με τον εαυτό του, καλύτερη σχέση με τους ανθρώπους γύρω του, ειδικές δεξιότητες για τη διαχείριση των συναισθημάτων του, των αδιεξόδων και των συγκρούσεων που ενδέχεται να βιώνει.

Ειδικότερα, ποια είναι ορισμένα ζητήματα στα οποία μπορεί να με βοηθήσει η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας;

Μπορεί να σε βοηθήσει:

  • Στη διαχείριση του Άγχους και όποιων συνεπειών του στη ζωή σου (κρίσεις άγχους και πανικού, ψυχοσωματικά συμπτώματα άγχους, δυσκολίες στον ύπνο, αίσθημα κόπωσης, ανησυχία, σύγχυση σκέψης)
  • Στη διαχείριση της σχέσης με τον εαυτό σου (καλύτερη γνώση του εαυτού, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, ενδυνάμωση αυτοεικόνας)
  • Στην αντίληψη και βελτίωση της σχέσης σου με τους Σημαντικούς Άλλους της ζωής σου (γονείς, παιδιά, φίλους, συνεργάτες)
  • Στην υποστήριξή σου ώστε να λαμβάνεις συνετές υπό τις εκάστοτε συνθήκες αποφάσεις, να μπορείς να επιλύεις συγκρούσεις και να αντιμετωπίζεις κρίσεις όπως είναι καλύτερα για σένα (προσωπικές ή επαγγελματικές αποφάσεις, μπερδεμένα συναισθήματα, μη βοηθητικές σκέψεις, δύσκολες φάσεις ζωής)

Δηλαδή, η Συμβουλευτική συμβουλεύει;

Η Συμβουλευτική σε βοηθά ώστε να συμβουλεύσεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Συνοδοιπορεί μαζί σου στην προσπάθειά σου να διαμορφώσεις μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό σου. Σου παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση όταν αυτά μπορεί να λειτουργήσουν ενισχυτικά σε αυτήν σου την προσπάθεια, δεν αποτελεί όμως μια διαδικασία «μάθημα» του τί πρέπει να κάνεις ή πώς πρέπει να σκέφτεσαι. Η λέξη άλλωστε Συμβουλευτική προκύπτει από τα συν + βούλευση, είναι η προσπάθεια ανάδειξης ενός ζητήματος μαζί με κάποιον άλλον, με στόχο την σφαιρικότερη αντίληψη του ζητήματος και την εύρεση κατάλληλων για τον εκάστοτε συμβουλευόμενο οδών αντιμετώπισής τους.

Δεν θα μπορούσε να με «συμβουλεύσει» ένας φίλος;

Γιατί όχι; Ένας καλός φίλος μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε ένα δυσάρεστο συναίσθημα που μας κατακλύζει ή ένα γεγονός που μας έχει επηρεάσει αρνητικά. Η γνώμη του είναι πολύτιμη, προέρχεται όμως από τη δική του θεώρηση των πραγμάτων, από το «αν ήταν στη θέση σου», από το «από όσο σε γνωρίζει (;)» ή από το «έχω περάσει κι εγώ κάτι αντίστοιχο», και δεν επιφέρει την ενδυνάμωσή σου στη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση καταστάσεων και δυσάρεστων συναισθημάτων με έναν τρόπο που αρμόζει στις δικές σου ανάγκες, τη δική σου ζωή, τους δικούς σου βαθύτερους στόχους. Οι Σημαντικοί Άλλοι παραμένουν σημαντικοί σε όλα τα στάδια της ζωής σου, η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας είναι κάτι διαφορετικό, οργανωμένο επιστημονικά και στοχευμένο στην υποστήριξη που θα χρειαστείς.

Ποιος θεωρείται κατάλληλος Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας;

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας είναι ο Ειδικός Επιστήμονας ο οποίος διαθέτει τόσο τις απαραίτητες σπουδές όσο και εκείνα τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που επιτρέπουν την κατάλληλη και αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματος. Πτυχία και Μεταπτυχιακές σπουδές ανθρωπιστικού χαρακτήρα συνήθως δεν αρκούν για την άσκηση του επαγγέλματος, καθώς ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας οφείλει να διαθέτει και αναγνωρισμένη Εκπαίδευση στην Επιστήμη της Συμβουλευτικής καθώς και σε μια αναγνωρισμένη Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, να εξελίσσεται διαρκώς, να έχει λάβει επαρκούς διάρκειας προσωπική θεραπεία και να λαμβάνει εποπτείας. Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής είναι ο επίσημος θεσμικός φορέας που διασφαλίζει την αναγνώριση και την κατοχύρωση των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα και άρα προστασία του κοινού από αυθαίρετη χρήση του όρου και καταχρηστική άσκηση του επαγγέλματος.

Σε ό, τι δε αφορά τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας χρειάζεται να διατηρεί στάση αποδοχής και σεβασμού προς τον συμβουλευόμενο και να διαφυλάσσει απόλυτα τα προσωπικά του δεδομένα, υποστηρίζοντάς τον στις όποιες δυσκολίες καλείται να αντιμετωπίσει. Η ενεργός ακρόαση προς τον συμβουλευόμενο, η υπομονή, η ενσυναίσθηση, η δεξιότητα διαμόρφωσης εξατομικευμένων θεραπευτικών στόχων, η ακεραιότητα και η αυθεντικότητα του χαρακτήρα του, λειτουργούν θετικά στη μεταξύ τους σχέση και επανορθωτικά σε τραυματικά βιώματα του συμβουλευόμενου.

Γιατί να μην αναζητήσω λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετωπίζω, σε ένα βιβλίο αυτοβοήθειας ή στο διαδίκτυο;

Τα βιβλία αυτοβοήθειας και το διαδίκτυο μπορούν να σε ωφελήσουν, εφόσον φυσικά επιλέξεις το κατάλληλο για σένα βιβλίο και εφόσον γνωρίζεις πώς να αναζητήσεις αξιόπιστες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Εντούτοις, τα μέσα αυτά απευθύνονται στο γενικό κοινό, είναι αδύνατο να λάβουν υπόψιν τις δικές σου μοναδικές ανάγκες, θα ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακό να σε υποστηρίξουν με τον τρόπο που χρειάζεσαι και σου ταιριάζει.

Χρειάζεσαι βοήθεια;

Θα χαρώ να συνεισφέρω στην επίλυση ζητημάτων που σε προβληματίζουν.
ΚΛΕΙΣTΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ